Týdenní plán od 24. 3. do 28. 3. 2014

Čtení

 • Plynulé čtení s porozuměním.
 • Slabiky dě, tě, ně, bě, pě vě,mě.
 • Slabikář str. 66, 67, 104-106.

Psaní

 • Přepis, opis.
 • Diktát slabik a slov.
 • Psací E, Č, č.
 • Písanka str. 9-12.

Matematika

 • Číselná řada 11-20.
 • Porovnávání čísel.
 • Sčítání v oboru čísel do 20.
 • Prac. sešit str. 8-9.

Prvouka

 • Na jaře.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Rozkvetlý strom.

Hudební výchova

 • Maličká su.
 • Houslový klíč.

Tělesná výchova

 • Silová cvičení.

Doplňující informace pro rodiče

 • Kontrolujte pouzdra – tužky, pastelky, fixy.
 • Denně čtěte.
 • Počítáme do 10 bez pomocí prstů.
 • Doplaťte fond za březen.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top