Týdenní plán od 7. 4. do 11. 4. 2014

Čtení

 • Čtení slov se shluky slabik.
 • Plynulé čtení s porozuměním.
 • Slabikář str. 116-123.

Psaní

 • Opisy a přepisy.
 • Procvičování malých a velkých psacích písmen.
 • Psací ř, Ř,g, G.
 • Písanka str, 18-21.

Matematika

 • Sčítání do 20 bez přechodu desítky.
 • Zápis slovních úloh do sešitů.
 • Pracovní sešit str. 13-14.

Prvouka

 • Dřeviny.
 • Jaro na statku.

Pracovní vyučování

 • Zajíček.

Výtvarná výchova

 • Jaro.

Hudební výchova

 • Houslový klíč.
 • Doprovod písně na hub. nátroje.

Tělesná výchova

 • Silová cvičení.
 • Házení míčem jednoruč.

Doplňující informace pro rodiče

 • Trenujte počítání do 10 bez prstů.
 • Vygumujte fólie.
 • Doplňte do pouzdra tužky, pera, fixy, gumy a pastelky.
 • Vybíráme fond duben a 200,- Kč na výlet do Rožnova na 16. 4. 2014.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top