Týdenní plán od 31. 10. do 4. 11. 2016

Čtení

 • Opakování probraných písmen
 • Čtení slabik a slov
 • Vyvození písmene I,Y
 • Čtení slabik a slov s nimi

Psaní

 • Obtahování i
 • Psaní písmen á,é,í,ó,ů,ú

Matematika

 • Psaní číslice 5
 • Číselná řada do 6
 • Sčítání do 5

Prvouka

 • Stromy na podzim
 • Opakování podzimu – test z probraného učiva

Pracovní vyučování

 • Práce s novinovým papírem

Výtvarná výchova

 • Otiskování listů

Hudební výchova

 • Co je pomalé a co rychlé v hudbě

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed – průprava, nácvik

Doplňující informace pro rodiče

 1. Na středu do VV si děti přinesou 5 podzimních listů.
 2. Prosím o pravidelnou kontrolu pouzder (ostrouhané tužky a pastelky, chybí  gumy) a pomůcek.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Písmenko I Počítání do 5 Živočichové na podzim
Psaní i Počet do 5 Podzim

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top