Týdenní plán od 24. 10. do 28. 10. 2016

Čtení

 • Opakování všech probraných slabik
 • Čtení slabik SE,LE,ME,PE 
 • Čtení slov s probranými hláskami

Psaní

 • Obtahování e
 • Opakování uvolňovacích cviků

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 4
 • Psaní číslic do 4
 • Slovní úlohy
 • Číselná osa
 • Matematické hry

Prvouka

 • Podzim na poli, zahradě a v sadu

Pracovní vyučování

 • Halloweenská dekorace

Výtvarná výchova

 • nevyučuje se

Hudební výchova

 • nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Míčové hry a soutěže

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 25. 10. 2016 se v parku Pod Lipami koná Halloween, sraz je před školou v 17: 00 h – děti musí být v doprovodu dospělé osoby.
 2. Ve středu a čtvrtek jsou podzimní prázdniny.
 3. V pátek je st. svátek.

Odkazy k procvičování

Halloweenské tvoření

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top