Týdenní plán od 7. 11. do 11. 11. 2016

Čtení

 • Opakování probraných slabik
 • Čtení slov
 • Čtení prvních vět

Psaní

 • Opakování uvolňovacích cvičení
 • Písmeno l,m

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 5
 • Číselná řada do 6
 • Slovní úlohy
 • Matematické hry

Prvouka

 • U nás doma

Pracovní vyučování

 • Indiánská čelenka

Výtvarná výchova

 • Modelování

Hudební výchova

 • Nácvik na vánoční besídku,
  rytmická a intonační cvičení, sestupná melodie

Tělesná výchova

 • Akrobatická cvičení – kotoul
  vpřed, kladinka

Doplňující informace pro rodiče

 1. Děti si na pondělí přinesou
  vypraný cvičební úbor.

Odkazy k procvičování učiva

Český
jazyk

Matematika

Čteme písmena

Procvičujeme počítání do 5

Čteme slabiky

Porovnávání do 5

Prvouka

U nás doma

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top