Týdenní plán od 24. 10. do 28. 10. 2016

Český jazyk

 • Stavba slova, kořen slova
 • Slova příbuzná
 • Abeceda

Anglický jazyk

Matematika

 • Násobilka 9
 • Sčítání dvojciiferných čísel s přechodem 10 i bez

Prvouka

 • Krajina v okolí domova

Pracovní činnosti

 • Podzimní prázdniny

Výtvarná výchova

 • Halloweenské dýně

Hudební výchova

 • Podzimní prázdniny

Tělesná výchova

 • Podzimní prázdniny

Doplňující informace pro rodiče

 1. Dne 25. 10. se koná Halloweenský sraz strašidel. Strašidla a jejich dospělý doprovod se dostaví ke škole v 16.30 (za děti si plně zodpovídají zákonní zástupci).
 2. Dne 26. a 27. 10. jsou podzimní prázdniny, 28. 10. je státní svátek.
 3. V průběhu volna  s dětmi intenzivně  opakujte násobilku 1 – 9.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Stavba slova Násobíme 9 Orientace v krajině
Abeceda – řazení Dělíme 9 Světové strany
Opakování Procvičování  
Back To Top