Týdenní plán od 24. 10. do 28. 10. 2016

Český jazyk

 • Druhy vět
 • Dělení slov na konci řádku
 • Slova souřadná, podřazená, nadřazená
 • Sloh: oslovení

Čtení

 • Recitace básně, rytmizace říkadel

Psaní

 • Písanka – r, ř

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20 s přechodem
 • Odčítání od 12
 • Slovní úlohy
 • PS str. 18

Prvouka

 • Ptáci stálí, stěhovaví
 • Ekosystém zahrada
 • Zelenina, ovoce

Pracovní vyučování

 • Podzimní prázdniny

Výtvarná výchova

 • Podzimní prázdniny

Hudební výchova

 • Podzimní prázdniny

Tělesná výchova

 • Podzimní prázdniny

Doplňující informace pro rodiče

 • 25. 10. v 17 hodin Strašidelný rej (při nepřízni počasí bude zrušen).
 • 26. 10. a 27. 10. podzimní prázdniny
 • 28. 10. státní svátek

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český Matematika Prvouka
Dělení slov na konci řádku Odčítání od 12 Práci stálí a stěhovaví
Druhy vět Procvičuj Ptáci na podzim
Slova nadřazená Nakupujeme  
Co už víme    

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top