Týdenní plán od 24. do 28. října 2016

Český jazyk

 • Druhy vět – procvičování
 • Pořadí vět
 • Slova a slabiky
 • Slova nadřazená, podřazená, souřadná
 • Uč. str. 26-29

Čtení

 • Plynulé čtení se správnou interkpunkcí
 • Společné čtení z knihy Bořivoj a blecha Fló

Psaní

 • Fixace tvarů písmen – i, í, r, ř
 • Písanka str. 15-16

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky
 • Slovní úlohy o několik více, o několik méně
 • PS str. 21-23

Prvouka

 • Ovoce a zelenina
 • Uč. str. 22 a 23, PS str. 22 a 23

Pracovní vyučování

 • Podzimní prázdniny

Výtvarná výchova

 • Podzimní prázdniny

Hudební výchova

 • Procvičování písniček s doprovodem na rytmické nástroje

Tělesná výchova

 • Průpravná a kondiční cvičení

Doplňující informace pro rodiče

 • 25. 10. – strašidelný rej.
 • 26. a 27. 10. – podzimní prázdniny.
 • 28. 10. – státní svátek.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka Hv
Určování druhů vět Pětiminutovka Ptáci na podzim Mravenci
Určujeme druhy vět

+ s přechodem přes 10

Opakování – křížovka  
Druhy vět

Oprav příklady

Poznáš, kdo jsem?  
Hádanky Odčítáme od 12 Ptáci stálí a stěhovaví  
Pořadí vět  Odčítáme od 13    
Věty se skládají ze slov

Čáry

   
Co už umíme Pro rychlíky    
Dělení slov na konci řádku Logické řady    
Řady slov Nakupování    

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top