Týdenní plán od 24. 1. do 28. 1. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po M
 • Podstatná jména – procvičování
 • Sloh: vyprávění o obrázku, popis příhody
 • Čt: texty na recitační soutěž, výstavka knih, vlastní postoj ke knize, tvorba rýmů

Anglický jazyk

 • At the shop

Matematika

 • Jednotky délky – převody
 • Pamětné sčítání a odčítání do 1000
 • Násobení a dělení 100
 • Procvičování násobení a dělení do 100
 • G – čtverec

Prvouka

 • Látky a jejich vlastnosti
 • Voda, koloběh vody v přírodě

Pracovní činnosti

 • Šití

Výtvarná výchova

 • Výtvarná soutěž – Požární ochrana

Hudební výchova

 • 2/4, 3/4 takt, taktování
 • Tancuj, tancuj
 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed a vzad
 • Prohlubování síly, rovnováhy a správného držení těla

Doplňující informace pro rodiče

 1. Kontrolujte dětem pouzdra (ostrouhané pastelky, tužky), doplňte chybějící pomůcky – lepidla, nůžky
 2. Děti si donesou svou vlastní knížku
 3. Známkování na 2. pololetí od 24. 1.
 4. Pololetní vysvědčení se vydává v pondělí 31. 1. ( vyučování končí po 4. vyuč. hodině), pololetní prázdniny mají děti v pátek 4. 2.
 5. Ve čtvrtek 3. 2. kino Krnov – bližší informace zašlu na  EduPage

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
VS po M Počítání do 1000 Skupenství látek
Doplň pravopis – M Násobení a dělení  100 Koloběh vody
Procvičuj +, – do 1000 Koloběh vody – video
Trénuj pravopis my/mi Čtverec Voda – prezentace
Trénuj (slova příbuzná ke slovu hmyz) Jednotky délky Voda, vzduch, půda, oheň -prezentace
Trénuj ( slova příbuzná – mýtit) Převody jednotek délky
Back To Top