Týdenní plán od 24. 1. do 28. 1. 2022

Český jazyk

 • Měkké souhlásky – fixace.
 • Procvičování.

Čtení

 • Dramatizace pohádek, loutkové představení.

Psaní

 • Opi, přepis, diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání dvouciferných bez přechodu desítky.
 • Trénování pamětných spojů.
 • G: bod, přímka, úsečka.

Prvouka

 • Naše zdraví, hygiena.
 • Dokončení projektu tělo.

Pracovní vyučování

 • Prohloubení šití předním stehem – jehelníček.

Výtvarná výchova

 • Poznávání tvarů a funkcí lidských výtvorů – zmizík.
 • Kresba do inkoustového podkladu.

Hudební výchova

 • Noty, instrumentální doprovod k písni (xylofon, zvonkohra).

Tělesná výchova

 • Kotoul vzad.
 • Gymnastická cvičení na kladince.

Doplňující informace

 1. Do úterý 25. 1. mi dejte vědět ohledně bruslení (informace jsem zaslala na Edu).
 2. Od pondělí 24. 1. začíná 2. pololetí.
 3. V pondělí 31. 1.  se poslední hodinu rozdává vysvědčení, děti si donesou složku (pololetní prázdniny mají 4. 2.).

Regína Hajná, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Jazyk český Matematika Prvouka
Doplň i, í/y. ý Testík sčítání Lidské tělo
Letecký den Testík odčítání Stavba těla
Procvičujeme Dopočítání  Pečujeme o tělo
Online cvičení Početní trenažer Části těla
Cvičení na všechno Příklady do 100 bez přechodu
Tvrdé a měkké souhlásky Pexeso
Cvičení
Back To Top