Týdenní plán od 31. 1. do 4. 2. 2022

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen, skloňování podstatných jmen rodu středního
 • Formální úprava textu
 • Zhlédnutí filmu

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Clothes

Matematika

 • Desetinná čísla
 • G: trojúhelníky, jednotky obsahu

Vlastivěda

 • Evropské státy a města

Přírodověda

 • Přizpůsobení rostlin a živočichů

Informatika

 • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Záznam instrumentální melodie
 • Hra na orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 31. 1. se vydává vysvědčení za 1. pololetí 2021/22.
 • Ve čtvrtek 3. 2. jedeme do kina. Na vstupné a autobus vybíráme 100,- Kč.
 • V pátek 4. 2. mají děti pololetní prázdniny.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Vzory středního rodu, vzory podstatných jmen, koncovky podstatných jmen,

Písemné dělení 2 cif. číslem, pamětné násobení,

Podnebné pásy 1, podnebné pásy 2,

Evropa řeky, pohoří a nížiny,

Back To Top