Týdenní plán od 7. 2. do 11. 2. 2022

Český jazyk

 • Podstatná jména – koncovky a mluvnické kategorie.
 • Slovní druhy.
 • Přídavná jména.

Český jazyk – sloh

 • Dopis.

Anglický jazyk

 • My day

Matematika

 • Desetinná čísla.

Vlastivěda

 • Evropské státy.

Přírodověda

 • Botanické zahrady.

Informatika

 • Psaní ZAV.

Pracovní činnosti

 • Zhotovení výrobku šňůrkovou technikou.

Výtvarná výchova

 • Základní tvary lineárního kresleného a plošného písma a vytváření krátkých nápisů.

Hudební výchova

 • Příprava referátů.

Tělesná výchova

 • Sportovní hry.
 • Posilovací cviky.

Doplňující informace pro rodiče

 • Lyžařský kurz – 21. – 25. 2. 2022: přihlášky budou dětem rozdány ve středu 9. 2. , termín odevzdání přihlášek – do 11. 2. 2022.
 • Od 14. 2. do 18. 2. 2022 mají děti jarní prázdniny.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Koncovky podstat. jmen 1, koncovky podstat. jmen 2, slovní druhy, shoda

Sčítání a odčítání DČ, písemné dělení,

Podnebné pásy 1, podnebné pásy 2,

Práskni krtka, severní Evropa, Švédsko, Finsko, Dánsko,

 

Back To Top