Týdenní plán od 24. 1. do 28. 1. 2022

Český jazyk

 • Koncovky podstatných jmen rodu ženského a mužského
 • Slovní druhy
 • Shoda přísudku s podmětem

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor

Anglický jazyk

 • Are we going to the shops?

Matematika

 • Dělení 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000
 • Desetinná čísla

Vlastivěda

 • Evropa – rostliny a živočichové.

Přírodověda

 • Mírný pás

Informatika

 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Navlékání korálků

Výtvarná výchova

 • Řešení úkolů dekorativního charakteru v ploše, zjednodušení prvků a jejich zařazení

Hudební výchova

 • Jednoduchá písňová forma

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Odkazy k procvičení učiva

Koncovky – muž. rod, koncovky – žen. rod, vzory – žen. rod,

Pamětné násobenídělení, , DČ 2, DČ 3, DČ – číselná osa, jednotky obsahu,

Sl. mapa – nížiny, sl. mapa – vodstvo, ostrovy a poloostrovy,

Subtropický pás, mírný pás, křížovka 1, křížovka 2 

 

 

Back To Top