Týdenní plán od 24. 1. do 28. 1. 2011

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u podstatných jmen str. 69-70, 72-74
 • Shoda přísudku s podmětem

Český jazyk – sloh

 • Dopis, formátování textu

Anglický jazyk

 • A letter to my penfriend
 • TO HAVE

Matematika

 • Desetinná čísla – zápis, čtení, porovnávání str. 36, 40-43
 • Převádění desetinných zlomků na desetinná čísla
 • Písemné dělení 2 cif. číslem
 • Geometrie: střed a osa úsečky

Vlastivěda

 • Severní Evropa
 • Západní Evropa

Přírodověda

 • Zoologické a botanické zahrady
 • Rozmanitost přírody v Evropě a její ochrana
 • Ve středu 26. 1. písemka z podnebných pásů

Pracovní činnosti

 • Výroba maňáska

Výtvarná výchova

 • Písmo

Hudební výchova

 • Stará archa
 • Hra na hudební nástroje

Tělesná výchova

 • Taneční kroky
 • Pohybové hry

Informatika

 • Práce s textem

Doplňující informace pro rodiče

Dne 31. ledna jedeme do Krnova na filmové představení, proto potřebuji doplatit fond za leden – 50,- Kč.

Doplňte žákům chybějící pomůcky do kufříků – lepidlo, nůžky, kružítko, pastelky, tenký černý fix.

Hodnocení dětí můžete průběžně sledovat na iskola.

1. pololetí bude ukončeno 31. ledna, děti dostanou výpis vysvědčení. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února. Jarní prázdniny pak od 21. do 27. února.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

 

Back To Top