Týdenní plán od 31.1. do 4. 1. 2022

Český jazyk

 • Měkké souhlásky či, ři, ci
 • Diktát str. 57
 • Spojky a, i, nebo, ani

Čtení

 • Orientace v textu

Psaní

 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání dvojciferných čísel
 • Písemné sčítání
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • Dokončení projektu Člověk
 • PS str. 49

Pracovní vyučování

 • Odpadá, návštěva kina.

Výtvarná výchova

 • Malba

Hudební výchova

 • Plavecký výcvik

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • 31. 1. 2022 čtvrtou hodinu si předáme pololetní vysvědčení
 • 1. 2. 2022 jedeme plavat
 • 3. 1. 2022 jedeme do kina
 • 4. 1. 2022 jsou pololetní prázdniny

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Slabika či Procvičuj ! Kvíz
Slabika ři Sčítání a odčítání do 100 Vnitřní orgány
Slabika ci Procvičuj ! Co je zdravé ?
Měkké a tvrdé souhlásky
Měkké a tvrdé souhlásky
Back To Top