Týdenní plán od 24. 1. do 28. 1. 2022

Český jazyk

 • Měkké souhlásky ži, ši, či, ři
 • Uč. str. 58 až 61

Čtení

 • Divadlo, herec, jeviště

Psaní

 • Opi, přepis, diktát

Matematika

 • Dokončíme pracovní sešit č. 5
 • Písemné odčítání
 • Sčítání a odčítání dvouciferných bez přechodu desítky

Prvouka

 • Vnitřní orgány – jejich funkce
 • Nemoc a úraz
 • Naše zdraví
 • PS str. 46, 47

Pracovní vyučování

 • Přišívání knoflíků

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k pohádce

Hudební výchova

 • Instrumentální doprovod k písním

Tělesná výchova

 • Kotoul vzad
 • Gymnastická cvičení na kladince

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve čtvrtek 3. 1. 2022 pojedeme do kina na film Velký červený pes
 • V pátek 4. 1. 2022 budou pololetní prázdniny

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Doplň i,í,y,ý On-line cvičení Jsem nemocný
Doplň i,í,y,ý Testík na sčítání a odčítání do 100 Úraz a nemoc
On-line cvičení Testík Pečujeme o tělo
Tvrdé a měkké souhlásky Sčítání a odčítaní do 100 Výživa lidského těla
Kvíz Správný vagón Lidské orgány
Back To Top