Týdenní plán od 7. 2. do11. 2. 2022

Český jazyk

 • Měkké souhlásky ci, ji, di
 • Souvětí
 • Uč. str. 62 až 65

Čtení

 • Recitace básní

Psaní

 • Písanka – opis, přepis
 • Strana 16, 17

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky
 • Písemné sčítání
 • Zápis slovních úloh do sešitu

Prvouka

 • Orientace v čase a v našem životě.
 • Měsíc po měsíci

Pracovní vyučování

 • Výroba loutky

Výtvarná výchova

 • Kresba

Hudební výchova

 • Ukolébavka – poslech

Tělesná výchova

 • Dokončíme plavecký výcvik
 • Zahájíme kurz bruslení

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý jedeme naposledy plavat, děti si mohou vzít s sebou drobnou hračku do vody.
 • V pátek pojedeme bruslit, informace podám na Edu.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Tvrdé a měkké souhlásky Roboti Roční období a měsíce
Doplňujeme i,í,y,ý Psí smečka
Procvičujeme Sčítání do 100
Cvičení – testy
Back To Top