Týdenní plán od 30.5. do3.6.

Čtení

 • Hlasité a plynulé čtení
 • Kontrola porozumění textu – vypravování
 • Dokončení čtení článku z Čítanky

Psaní

 • Přepis a opis z tabule
 • Diktát slov a vět

Matematika

 • Počítání do 20 s přechodem 10
 • Pracovní sešit str.10-14
 • Rýsování geom. tvarů a jejich určování

Prvouka

 • Měření a poznávání hodin
 • Pracovní sešit str.64-66

Pracovní vyučování

 • Pracovní činnosti – hry

Výtvarná výchova

 • Volné téma

Hudební výchova

 • Procvičování písní
 • Hudební nauka

Tělesná výchova

 • Překážková dráha, hod míčkem na cíl, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Na školní výlet jedeme 16.6., dosud nezaplatili 3 žáci. Do 20.6. vybíráme 300 Kč na pracovní sešity do 2.ročníku a na fotku třídy. Prosím o včasné placení, potřebujeme sešity objednat. Ve středu si děti donesou do školy jen svačinu a přezůvky, budeme mít hrací den. Dbejte na úpravu písemných úkolů, denně čtěte a počítejte s dětmi.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top