Týdenní plán od 6. 6. do 10. 6.

Čtení

 • Čtení z nové čítanky str.6-14
 • Plnění úkolů k článkům

Psaní

 • Opis a přepis
 • Skládání vět

Matematika

 • Počítání do 20 s přechodem 10 str.12-14
 • Odčítání s přechodem str.16, 17
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • Povolání dospělých lidí
 • Co lidé umí a jaké mají pomocníky
 • PS str.67-69

Pracovní vyučování

 • Papírový dům s výkladem

Výtvarná výchova

 • Čím budu až vyrostu

Hudební výchova

 • Písničky – opakování

Tělesná výchova

 • Plnění atletických disciplín, závodivé hry

Doplňující informace pro rodiče

Do 20.6. prosím o zaplacení pracovních sešitů do 2.ročníku, nezapomeňte stále číst a počítat.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top