Týdenní plán od 23. 5. do 27. 5.

Čtení

 • Procvičování slov na str.67 v čítance
 • Články sr.51-58

Psaní

 • Kontrolní test psaní velkých a malých písmen
 • Přepis a opis textu

Matematika

 • Sčítání s přechodem desítky do 20
 • Rozkládání a dopočítávání do 10
 • Řešení slovních úloh

Prvouka

 • Místo, kde žijeme
 • Jak se připravujeme na výlet, do kina, divadla, na koncert

Pracovní vyučování

 • Přesazování a ošetřování květin ve třídě

Výtvarná výchova

 • Hodiny

Hudební výchova

 • Písnička o krtkovi

Tělesná výchova

 • Podle počasí půjdeme běhat na velké hřiště, házet míčkem, skákat z místa a přes švihadlo

Doplňující informace pro rodiče

Věnujte přípravě na čtení větší kontrolu na hlasitost, přesné ukončování vět, dodržování sledování řádku podložkou nebo prstem. Doplňte ostrouhané tužky a pastelky. Do Tv cvičební úbor na venkovní cvičení. 

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top