Týdenní plán od 23.11. do 27.11.2009

 • 4. B
 • 621× přečteno

Český jazyk

 • procvičování slovní druhy, učebnice str. 47, 48
 • opakování vyjmenovaná slova

Český jazyk – sloh

 • popis – moje aktovka učebnice str. 41

Anglický jazyk

 • zájmeno they a odpovědi, slovíčka 9. lekce

Matematika

 • násobení a dělení v oboru do 10 000 učebnice str. 45 – 50
 • řešení slovních úloh učebnice str. 41 – 46
 • geometrie – osa souměrnosti

Vlastivěda

 • orientace na mapě ČR
 • opakování učiva – pohoří a vodstvo ČR

Přírodověda

 • jehličnaté stromy – smrk, jedle, borovice, modřín učebnice str. 28 – 32

Pracovní činnosti

 • figurka z kukuřičného šustí

Výtvarná výchova

 • škrobové obaly

Hudební výchova

 • valčík, 3/4 takt

Tělesná výchova

 • stoj na rukou s dopomocí
 • chůze na obrácených lavičkách

Doplňující informace pro rodiče

 • místo pro poznámky

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

 

Back To Top