Týdenní plán od 23. 1. do 27. 1.

 • 5. A
 • 447× přečteno

Český jazyk

 • Přídavná jména
 • Pravopis – koncovky podstatných jmen, shoda
 • Dramatizace pohádky ve skupinách

Český jazyk – sloh

 • Úprava textu

Anglický jazyk

 • Projekt – Můj kamarád

Matematika

 • Procvičování – desetinná čísla
 • Střed a osa úsečky

Vlastivěda

 • Evropa – rostliny a živočichové
 • Evropské státy – orientace na mapě

Přírodověda

 • Ochrana přírody
 • Člověk a jeho postavení mezi organismy

Informatika

 • Práce s textem

Pracovní činnosti

 • Dokončení práce – ruka
 • Využití textilií

Výtvarná výchova

 • Geometrické tvary

Hudební výchova

 • Hra na Orffovy nástroje – doprovod
 • Písně podle zpěvníku

Tělesná výchova

 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 31. ledna – kino Krnov /60 Kč/, úterý 6. února – divadlo /20 Kč/.

Taťána Hazuchová, tř. učitelka

Back To Top