Týdenní plán od 30. května do 3. června

Český jazyk

 • abeceda – seznámení
 • řazení slov podle abecedy

Čtení

 • str. 72-76
 • dramatizace pohádky

Psaní

 • str. 26-27

Matematika

 • násobení číslem 5
 • str. 3-4
 • opakování +, – do 100
 • počítání na fólii

Prvouka

 • proměny přírody v létě
 • letní měsíce
 • děti si nemusí nosit Prvouky

Pracovní vyučování

 • práce s modelovací hmotou

Výtvarná výchova

 • výtvarné umění – architektura

Hudební výchova

 • hudební hry
 • opakování not a písní

Tělesná výchova

 • rychlý běh na 50 m s nízkým startem
 • pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Tento týden si děti nemusí nosit Prvouky. Dbejte na to, aby měly všechny své věci v pořádku a nic jim nechybělo.

Vybíráme 25 Kč na třídní fotografii. Ve středu 8. června jedeme na školní výlet.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top