Týdenní plán od 23. do 27. května

Český jazyk

 • párové souhlásky
 • rozvoj slovní zásoby – vyprávění
 • str. 102-103

Čtení

 • 2. díl str. 68-71

Psaní

 • písmeno E
 • str. 26

Matematika

 • procvičování násobení a dělení čísly 1-4
 • opakování sčítání a odčítání do 100 – fólie
 • slovní úlohy
 • rýsování, měření

Prvouka

 • na poli
 • polní plevel, polní škůdci
 • vyhledávání informací

Pracovní vyučování

 • příprava jednoduchého pokrmu – chlebíčky (ve skupinkách)
 • dodržování hygienických pravidel

Výtvarná výchova

 • na louce, na poli

Hudební výchova

 • zpěv písní
 • noty

Tělesná výchova

 • pohybové hry
 • běh na krátkou vzdálenost

Doplňující informace pro rodiče

Pokud bude pěkné počasí, budeme v Tv chodit ven.

Na sředu si děti přinesou potřebné suroviny pro přípravu chlebíčků (po domluvě ve své skupince) – př. prkénko, misku, tácek, vajíčko, rajče, sýr atd. Nenosit veku, máslo ani nože!

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top