Týdenní plán od 6. do10. června

Český jazyk

 • abeceda – procvičování
 • řazení slov podle abecedy
 • opakování str. 109-110

Čtení

 • str. 77-80
 • str. 84

Psaní

 • str. 29 – domácí úkol

Matematika

 • dělení číslem 5
 • opakování násobení a dělení č. 1-4
 • str. 6-7

Prvouka

 • u vody, ve vodě
 • str. 57, PS (opakování str. 73)

Pracovní vyučování

 • nevyučuje se – výlet

Výtvarná výchova

 • zážitek ze školního výletu

Hudební výchova

 • rozšiřování hlasového rozsahu
 • umět slova písně na str. 84

Tělesná výchova

 • vytrvalý běh do 10 minut prokládaný chůzí

Doplňující informace pro rodiče

V úterý budou mít místo Vv děti Hv.

Ve středu jedeme na školní výlet do DINOPARKU. Odjezd autobusu od školy je v 7.30 hodin, pošlete děti včas a vhodně je oblékněte. S sebou: svačinu a pití na celý den, pláštěnku, kšiltovku, nějaké peníze na útratu. Dětem, kterým bývá zle, dejte kinedril. Předpokládaný návrat v 17 hodin, vyzvedněte si své děti u školy.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top