Týdenní plán od 30. května do 3. června 2011

Český jazyk

 • Abeceda, řazení slov podle abecedy.
 • Procvičování – slova protikladná, slova nadřazená a podřazená.

Čtení

 • Uč. str. 112-117.
 • Čtení s porozuměním.
 • Vyhledávání informací z textu.

Psaní

 • Písanka str. 31.
 • Přihláška na tábor.

Matematika

 • PS str. 3, 4.
 • Násobení číslem5.
 • Sčítání a odčítání do 100.
 • Příklady se závorkou.

Prvouka

 • Uč. str. 56, 57 a Ps str. 66.
 • Léto.

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem.

Výtvarná výchova

 • Náš den.

Hudební výchova

 • Procvičování písně Noty.
 • Nácvik písně Bouřka.
 • Stupnice C Dur.

Tělesná výchova

 • Rychlý běh na 50 m s nízkým startem.
 • Vytrvalostní běh prokládaný chůzí.

Doplňující informace pro rodiče

 • Společně oslavíme Den dětí. Program zvolíme společně s dětmi.
 • 8. června pojedeme na školní výlet.
 • Na pracovní sešity do 3. třídy a žákovskou knížku vybíráme 250 Kč (do 24. června).

 

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika
Abeceda Vesmír
Strašidelný  hrad Vláček
Slova protikladná Krmení tučňáků                                           
Slova nadřazená a podřazená                     Na pláži
  Ovoce
  Výstup
   

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

Back To Top