Týdenní plán od 6. do 10. června 2011

Český jazyk

 • Abeceda, řazení slov podle abecedy.
 • Procvičování měkkých a tvrdých slabik.
 • Určování slovních druhů.

Čtení

 • Uč. str. 116-119
 • Čtení s přednesem, s porozuměním.
 • Dramatizace textu.

Psaní

 • PS str. 29.
 • Dopis kamarádovi.

Matematika

 • PS str.6, 7.
 • Násobení a dělení číslem 5.
 • Sčítání aodčítání v oboru 0-100.

Prvouka

 • Proměny přírody v létě.

Pracovní vyučování

 • Školní výlet.

Výtvarná výchova

 • Náš výlet – kresba.

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu.
 • Procvičování písní z 2. ročníku.

Tělesná výchova

 • Běh a skok.
 • Přeskoky, posilování.

Doplňující informace pro rodiče

 • 8. června – školní výlet  Dinopark Ostrava : odjezd v 7.30 od školy, plánovaný návrat kolem 17 hodiny. Vhodné oblečení, obuv, pláštěnka, svačina a pití na celý den, přiměřené množství peněz na útratu. Prosím rodiče dětí, které trpí nevolností při jízdě autobusem, aby připravili léky i na zpáteční cestu.

PROCVIČUJ SI UČIVO

Jazyk český Matematika
Tvrdé a měkké souhlásky Násobení a dělení
Hádanky Šípková Růženka
Abeceda – písmena Péťova dobrodružství
Abeceda – slova Tom a Jerry
Slovní druhy Násobilka na čas
  Dělení na čas
  Násobení na čas

 

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top