Týdenní plán od 30. 5. do 3. 6.

Český jazyk

 • Spojivací výrazy mezi větami
 • Slova neohebná

Český jazyk – sloh

 • Reklama

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Desetinná čísla – souhrné opakování

Vlastivěda

 • Valašsko

Přírodověda

 • Rozmnožovací soustava

Pracovní činnosti

 • Návštěva zahradnictví

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se – výlet

Hudební výchova

 • Vokálně instrumentální hudba

Tělesná výchova

 • Atletika

Doplňující informace pro rodiče

2. 6. jedeme na školní výlet.

                    Grčková Ludmila, třídní učitelka

český jazyk

Vlastivěda

shoda Sev. Morava
Back To Top