Týdenní plán od 23. 5. do 27. 5. 2016

Český jazyk

 • Větné členy
 • Shoda podmětu s přísudkem

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor, dialog

Anglický jazyk

 • Present continuous, negative

Matematika

 • Převody jednotek času, délky, hmotnosti, obsahu
 • Ge: tělesa

Vlastivěda

 • Českomoravská vrchovina

Přírodověda

 • Smyslová soustava
 • Nervová soustava

Pracovní činnosti

 • Focení k soutěži Lovci nebes

Výtvarná výchova

 • Rozlišování dobové architektury

Hudební výchova

 • Taneční hudba

Tělesná výchova

 • Atletika

Doplňující informace pro rodiče

Peníze na výlet přineste do pátku 27. 5.

                            Grčková Ludmila, třídní učitelka

Přírodověda

český jazyk

smyslová ústrojí shoda
Back To Top