Týdenní plán od 30. 5. do 3. 6. 2016

Český jazyk

 • Opakování slovních druhů, věta jednoduchá, souvětí

Anglický jazyk

 • Opakování 9. lekce + What time is it?

Matematika

 • Písemné násobení jednociferným činitelem, dělení mimo obor násobilek

Prvouka

 • Smysly, kostra a svaly

Pracovní činnosti

 • Sběr a rozpoznávání rostlin

Výtvarná výchova

 • Kresba – dokončovací práce

Hudební výchova

 • Tanec, poslech – opakování, NOTOVÝ ZÁPIS – TEST

Tělesná výchova

 • Atletika – běh, skok, hod, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 1. 6.  jede celý 1. stupeň do kina. Cena 60,- Kč za film.
 2. V sobotu 4. 6. vystupují děti na Dětském dnu s tancem. Na sebe staré, děravé rifle (mohou být šortky), košili (tričko), holky mohou mít kšiltovky. Organizaci a čas upřesním na ELCE.
 3. V následujícím týdnu (8. 6.) se jede na výlet.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Věta jednoduchá, souvětí Opakování násob. mimo obor násobilek Family tree

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top