Týdenní plán od 23. 5. do 27. 5. 2016

Český jazyk

 • Slovní druhy – částice, citoslovce

Anglický jazyk

 • At the sports centre – wanted

Matematika

 • Dělení mimo obor násobilek

Prvouka

 • Vnitřní stavba lidského těla

Pracovní činnosti

 • nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Kresba

Hudební výchova

 • opakování písní, hra na flétnu: Na tom přažským mostě, tanec, notový zápis

Tělesná výchova

 • Atletické disciplíny, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pátek 27. 5.  jedou všechny děti na olympiádu do Krnova, s sebou svačinu a pití. Na sebe sportovní oblečení, vybírám pouze na cestu 30,- Kč.
 2. V dalších dnech poté následují akce: 1. 6. kino (částku ještě nevím, upřesním), 4. 6 (sobota) vystoupení ke Dni dětí, 8. 6. výlet (350,- Kč), pak spaní ve škole (datum bude upřesněno).
 3. Vybíráme ještě 25,- Kč na fotku + 464 Kč na pracovní sešity (již včetně AJ) do 4. ročníku.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Slovní druhy Dělení mimo obor násobilek Wanted

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top