Týdenní plán od 23. 5. do 27. 5. 2016

Čtení

 • Veršované pohádky
 • Perníková chaloupka
 • Jak šel kozel do Lhoty
 • Jak šli bratři pro kládu

Psaní

 • Přepis, opis, diktát, autodiktát

Matematika

 • Vztahy o několik více, méně
 • Objem, litr

Prvouka

 • Měření času, opakování
 • Povolání – vycházka

Pracovní vyučování

 • Osvojování si správných pracovních dovedností
 • Zahradnictví p. Huser

Výtvarná výchova

 • Seznamování s různými druhy umění

Hudební výchova

 • Hudební hádanky

Tělesná výchova

 • Běh, hod

Doplňující informace pro rodiče

 • 1. 6. 2016 pojedeme do Krnova na pohádku Kniha džunglí. Vybírám 100 Kč( vstupenka a doprava)
 • 13. 6. 2016 pojedeme na výlet na hrad Šternberk. Vybírám 400 Kč.
 • Předpokládaná cena pracovních sešitů do 2. třídy bude 250 korun. ( PS do matematiky, prvouky, psaní).
 • 25. 5. v 14.30 hod. jste srdečně zváni na přednášku v komunitním centru Plasty – dobro, či zlo?

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český Matematika Prvouka
Počítač Vztahy o více Puzzle Perníková chaloupka
Přečtěte si pohádky Vztahy o méně Čas
Pohádky pro nejmenší Litr  
     

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top