Týdenní plán od 23. 5. do 27. 5. 2016

Český jazyk

 • Větné členy.
 • Shoda přísudku s podmětem.

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor, dialog.

Anglický jazyk

 • Present continuous, negative.

Matematika

 • Procvičování převodů jednotek času, délky, objemu, hmotnosti a obsahu.
 • G: tělesa.

Vlastivěda

 • Ostravsko.

Přírodověda

 • Lidské tělo – opakování.

Pracovní činnosti

 • Herbář.

Výtvarná výchova

 • Rozlišování dobové architektury.

Hudební výchova

 • Taneční hudba.

Tělesná výchova

 • Atletika.

Doplňující informace pro rodiče

 • Vybíráme na výlet 500,- Kč.
 • Doplnit pomůcky: nůžky, lepidla, kružítka, propisky apod.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Přírodověda

Vlastivěda

Smyslová ústrojí Obrázky
Člověk Sever. Morava
Back To Top