Týdenní plán od 23. 5. do 27. 5. 2016

Český jazyk

 • Souvětí, spojovací výrazy

Český jazyk – sloh

 • Četba ukázek nahlas i potichu

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Slovní úlohy, písemné +, –
 • G – grafický násobek úseček

Vlastivěda

 • J. A. Komenský

Přírodověda

 • Ekosystém potok, řeka

Pracovní činnosti

 • Papírořez

Výtvarná výchova

 • Přírodní objekty

Hudební výchova

 • Taneční kroky 2/4, 3/4

Tělesná výchova

 • Skok daleký, hod míčkem

Doplňující informace pro rodiče

1. Zveme Vás ne přednášku „Plasty – dobro, či zlo“, která se uskuteční 25. 5. od 14.30 hod. v komunitním centru. Viz odkaz: https://www.zsma.cz/wp-content/uploads/zsma/poster.pdf

2. Za příznivého počasí budeme cvičit venku – děti potřebují obutí na ven.

3. Ne Elku choďte každý jen přes své přístupové heslo. Ne děti přes rodiče nebo rodiče přes děti.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Vlastivěda Dopravní výchova Přírodověda  
Procvičuj Život poddaných Testy Poznávačka  
Podmět a přísudek J. A. Komenský Křižovatky    
Shoda podmětu        
Souvětí        

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top