Týdenní plán od 23. 5. do 27. 5. 2016

Český jazyk

 • Párové souhlásky s, z, š, ž
 • Věta, příbuzná slova
 • Sloh – tvoření vět k obrázkům

Čtení

 • Tiché čtení s porozuměním
 • Loutkové divadlo
 • Čtenářská dílna

Psaní

 • Opis, přepis krátkých textů

Matematika

 • Procvičování nás. a dělení 2, 3, 4
 • Slovní úlohy
 • Příklady se závorkou
 • G – souhrnné opakování

Prvouka

 • Jedovaté rostliny – 1. pomoc
 • Léto

Pracovní vyučování

 • Kulisy a loutky k divad. představení

Výtvarná výchova

 • Kresba

Hudební výchova

 • Noty
 • Improvizace

Tělesná výchova

 • Chůze a běh po vyznačené trase
 • Míčové a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Opětovně překontrolujte psací, kreslící a rýsovací potřeby. opatřete dětem lepidlo.
 2. Za příznivého počasí bude probíhat výuka tělesné výchovy na hřišti.
 3. Zasílejte mi okopírovanou průkazku pojištěnce a aktuální telefonní číslo.
 4. Ve středu 25. 5. od 14. 30 proběhne v komunitním centru přednáška s názvem „Plasty – dobro, či zlo?“, kterou si pro vás připravili žáci 9. tříd. Všichni jste srdečně zváni. (Více v krátkých zprávách na webu školy).

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Křížovky Násobení a děl. 4 Poznáš houby? Puzzle
Mlsné žabky Broučci Luční rostliny Pexeso
V nebo f? Večerníček Léto  
Oprav pohádku Příklady    
  Goofy    
       
Back To Top