Týdenní plán od 23. 5. do 27. 5. 2011

Český jazyk

 • Větné členy
 • Hlavní a vedlejší věty
 • Učebnice str.128-132

Český jazyk – sloh

 • Telefonický rozhovor, dialog

Anglický jazyk

 • Mickey s talking T-shirt

Matematika

 • Závislá a nezávislá proměnná
 • Geometrie: tělesa
 • Učebnice str. 38-40

Vlastivěda

 • Ostravsko
 • Valašsko

Přírodověda

 • Výroba železa
 • Výroba skla

Pracovní činnosti

 • Herbář

Výtvarná výchova

 • Socha, plastika, sousoší

Hudební výchova

 • G dur a C dur
 • Slovní vyjádření znějící hudby

Tělesná výchova

 • Atletika

Informatika

 • Text na stránky školy
 • Psaní ZAV

Doplňující informace pro rodiče

 1. V Tv žáci potřebují přezůvky na ven.
 2. Doplaťte třídní fond za květen.
 3. Známky sledujte na stránkách iskola.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top