Týdenní plán od 30. 3. do 3. 4. 2015

Čtení

 • Čtení s porozuměním
 • Čtení s přízvukem, básničky
 • Bě, pě, vě, mě
 • Slabikář str. 66 – 67, 104 – 106, PL

Psaní

 • Přepis, opis, diktát
 • Písmeno ž, Ž
 • Písanka str. 15 – 17

Matematika

 • Odčítání do 20
 • Slovní úlohy
 • Čas, hmotnost
 • Uč. str. 16 – 17, 28, PC

Prvouka

 • Velikonoce – PL

Pracovní vyučování

 • Velikonoční prázdniny

Výtvarná výchova

 • Velikonoční prázdniny

Hudební výchova

 • Opakování písní, hra na Orfovy nástroje

Tělesná výchova

 • Přeskok švihadla
 • Míčové a pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Opakujte a zrychlete sčítání a odčítání do 10 bez použití prstů.
 2. Zkontrolujte dětem psací a kreslící potřeby.
 3. Dbejte na úpravu domácích úkolů, podepisujte je.
 4. Ve čtvrtek 2. 3. a v pátek 3. 3. jsou velikonoční prázdniny.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika
Dě, tě, ně Rozlož číslo
Co k sobě patří Odčítání do 20
Čtení s porozuměním Sčítání a odčítání
Bě, pě, vě, mě Doplň číslo
Čti podle obrázků Odčítání bez přechodu 10
Čteme básničku Hmotnost
Back To Top