Týdenní plán od 6. 4. do 10. 4. 2015

Čtení

  • Tvoření vět a slov – písmena ze složky
  • Plynulé a výrazné čtení
  • Čtení s porozuměním
  • ď, ť, ň
  • Pohádkový hrdina
  • Slabikář str. 106 – 109, PL, odkazy na plánu

Psaní

  • Velká a malá písmena abecedy
  • ř, Ř, g, věty
  • Opis, přepis, diktát
  • Písanka str. 18 – 20

Matematika

  • Součet a rozdíl do 20
  • Slovní úlohy, desetiminutovka – příklady do malého sešitu
  • Učebnice str. 17, 29, 31, PL, odkazy

Prvouka

  • Jarní hry

Pracovní vyučování

  • Práce s papírem

Výtvarná výchova

  • Frotáž a kresba tuší – motýli

Hudební výchova

  • Hudebně výrazové prostředky
  • Délka not

Tělesná výchova

  • Míčové a pohybové hry
  • Taneček

Doplňující informace pro rodiče

  1. Sledujte informace na Elce. K přihlášení používejte také své heslo (většina rodičů se přihlašuje heslem dítěte a pak jim důležité zprávy unikají).
  2. I po dobu volna s dětmi čtěte.
  3. Přeji krásné Velikonoce

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Bě, pě, vě, mě Sčítání a odčítání do 20 Velikonoce
Čtení s porozuměním Rozklad čísla Hodiny
Co nepatří do řady Doplň číslo Domácí zvířata
Ď, ť, ň Kilogramy Sejeme, sázíme
Čti básničku Pyramidy Jarní rostliny
Najdi rým Spočítej – obrázek Písnička
Back To Top