Týdenní plán od 6. 4. do 10. 4. 2015

Čtení

 • Tvoření vět a slov – písmena ze složky
 • Plynulé a výrazné čtení
 • Čtení s porozuměním
 • ď, ť, ň
 • Pohádkový hrdina
 • Slabikář str. 106 – 109, PL, odkazy na plánu

Psaní

 • Velká a malá písmena abecedy
 • ř, Ř, g, věty
 • Opis, přepis, diktát
 • Písanka str. 18 – 20

Matematika

 • Součet a rozdíl do 20
 • Slovní úlohy, desetiminutovka – příklady do malého sešitu
 • Učebnice str. 17, 29, 31, PL, odkazy

Prvouka

 • Jarní hry

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Frotáž a kresba tuší – motýli

Hudební výchova

 • Hudebně výrazové prostředky
 • Délka not

Tělesná výchova

 • Míčové a pohybové hry
 • Taneček

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte informace na Elce. K přihlášení používejte také své heslo (většina rodičů se přihlašuje heslem dítěte a pak jim důležité zprávy unikají).
 2. I po dobu volna s dětmi čtěte.
 3. Přeji krásné Velikonoce

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Bě, pě, vě, mě Sčítání a odčítání do 20 Velikonoce
Čtení s porozuměním Rozklad čísla Hodiny
Co nepatří do řady Doplň číslo Domácí zvířata
Ď, ť, ň Kilogramy Sejeme, sázíme
Čti básničku Pyramidy Jarní rostliny
Najdi rým Spočítej – obrázek Písnička
Back To Top