Týdenní plán od 23. 3. do 27. 3. 2015

Čtení

 • Výrazné čtení s přednesem
 • Čtení s porozuměním
 • Slabikotvorné r, di, ti, ni, dě, tě, ně
 • Skládání slov a vět
 • Slabikář str. 100 – 104, PL, odkazy

Psaní

 • Písmeno č, Č, b, B
 • Opis a přepis vět
 • Diktát písmen a slov

Matematika

 • Hmotnost a čas
 • Sčítání a odčítání do 20
 • Slovní úlohy
 • Učebnice str. 13 – 17, 28, odkazy

Prvouka

 • Jaro – výukový program
 • Svátky jara – uč. str. 51

Pracovní vyučování

 • Velikonoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Vymalovánka a kresba – jarní motiv
 • Návštěva velikonoční výstavky

Hudební výchova

 • Opakování písní s rytmickým doprovodem
 • Nácvik písně Holka modrooká

Tělesná výchova

 • Posilování s míči
 • Pohybové a míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Procvičujte s dětmi počítání do 20.
 2. Kontrolujte a podepisujte domácí úkoly.
 3. V sobotu 21. 3. od 9 do 16 hodin se na zámku v Linhartovech koná Velikonoční jarmark

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

  Český jazyk  Matematika
  Slovní fotbal  Spočítej do 20
  Čtení s porozuměním  Odčítej
  Co nepatří do řady  Příklady
  Slabikotv. r, l  Sčítání
  Di, ti, ni  Rozklady čísel
  Dě, tě, ně  Doplň číslo
Back To Top