Týdenní plán od 30. 3. do 3. 4. 2015

 

Český jazyk

 • Procvičování číslovek – skloňování
 • Antonyma, homonyma, synonyma
 • Společná četba

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Převádění jednotek – procvičování, vzorce z geometrie
 • Slovní úlohy
 • Geo – rýsování kostruktivních úloh

Vlastivěda

 • Severovýchodní Čechy, Severní Čechy

Přírodověda

 • Člověk a zdraví, původ a vývoj člověka

Pracovní činnosti

 • nevyučovalo se

Výtvarná výchova

 • Zapouštění barev

Hudební výchova

 • Poslech písní

Tělesná výchova

 • Gymnastika, míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Od 2. dubna do 6. dubna mají žáci velikonoční volno,

sejdeme se v úterý 7. dubna.

Ve středu 1. dubna se budou vybírat opět staré baterie.

Přeji všem pěkné prožití jarních svátků!

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Učivo k procvičování

Jazyk český Matematika Vlastivěda
Procvičuj Procvičuj Opakuj
Back To Top