Týdenní plán od 23. 11. do 27. 11. 2020

Český jazyk

 • Opakování a procvičování samohlásek
 • Psaní ú, ů
 • Dvojhlásky au, ou
 • Diktát krátkých a dlouhých samohlásek
 • Uč. str. 42-45

Čtení

 • Plynulé čtení z Čítanky
 • Společná četba Pan Lišák
 • Čtení s porozuměním – pracovní listy

Psaní

 • Opis, přepis
 • Diktát krátkých vět

Matematika

 • Procvičování +, – do 20 s přechodem přes desítku
 • Čtení čísel do 100
 • Porovnávání desítek do 100
 • Rozklad čísel do 100 na desítky a jednotky
 • G: opakování učiva 1.třídy

Prvouka

 • Opakování – rodina
 • Domácí mazlíčci

Pracovní vyučování

 • Skládání těles

Výtvarná výchova

 • Rodina -dokončení

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 • Výuka pokračuje stejně jako minulý týden – rozvrh hodin, příchody do školy, družina
 • Doplňte dětem chybějící pomůcky – lepidla, fólie

Kateřina Vergu, třídní učitelka

PROCVIČUJ UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Dvojhlásky au, ou Doplň čísla  Domácí mazlíčci
Samohlásky y, ý Seřaď čísla Co potřebují domácí zvířata
Pravopis ú,ů Porovnávání desítek Kde bydlí, čím se živí
Čtení s porozuměním – Hodiny Porovnávání čísel do 100
+, – do 20

 

Back To Top