Týdenní plán od 23. 11. do 27. 11. 2015

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po B,L

Anglický jazyk

 • All about me – všechno o mě

Matematika

 • Zaokrouhlování na 10, přirozená čísla do 1000

Prvouka

 • Orientace v krajině, práce s kompasem, mapou

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Zimní téma

Hudební výchova

 • Příprava na vystoupení

Tělesná výchova

 • Míčové hry, šplh

Doplňující informace pro rodiče

 1. Rodičům, kteří nebyli na třídních schůzkách, pošlu po dětech přihlášku na lyžařský kurz, čtvrtletní vysvědčení je na ELCE.
 2. Ve středu je plavání.
 3. V pátek 27. 11. v 15:15 vystupujeme u příležitosti rozsvěcování vánočního stromu na náměstí. Děti družinové si tam odvedu, ostatní prosím přivést tam. Doporučuji teplé oblečení a rukavice, ať jim nezkřehnou ruce – hrájí na flétnu, děkuji.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Vyjmenovaná slova po L Přirozená čísla do 1000 Snowmen – sněhulák

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top