Týdenní plán od 23. 11. do 27. 11. 2015

Čtení

 • Čtení slabik a slov s písmeny M, L, S, P a T
 • Krátké věty
 • Skládání slabik, jednoduchých slov, skládání podle tabule
 • Diktát písmen, slabik a slov
 • Slabiky s J
 • ŽA str. 21

Psaní

 • Slabiky a slova s M
 • Nácvik písmenka t, slabiky a slova s T
 • Opis, přepis písmen z tabule, diktát písmen
 • Písanka str. 12-15

Matematika

 • Automatizace početních spojů
 • Početní diktát
 • Rozklad čísel
 • Sčítání  a odčítání v oboru čísel do 5
 • PS str. 22 a 23

Prvouka

 • Rodina – opakování a shrnutí
 • PS str. 26 a 27

Pracovní vyučování

 • Základy ošetřování pokojových rostlin

Výtvarná výchova

 • Vlastnosti barev

Hudební výchova

 • Nácvik písniček na vystoupení

Tělesná výchova

 • Cvičení na stanovištích

Doplňující informace pro rodiče

 • 27. 11. – vystoupení u příležitosti rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Sejedeme se v 15 hodin před hlavním vchodem školy.
 •  

  Procvičuj si učivo

  Jazyk český Matematika Prvouka
  Obrázkové čtení Odčítání do 5 Moje rodina
  Slabiky s J Slož a vypočítej
  Čtení s porozuměním Parašutisté  
  Čtení s porozuměním    
  Trénuj písmena    
  Domino – písmena    
  Počet slabik    

   Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

  Back To Top