Týdenní plán od 23. 11. do 27. 11. 2015

 

Čtení

 • Slova a věty s m, l, s, p, t
 • Vázané spojování slabik
 • Vyvození hlásky a slabik s j
 • ŽA str. 20, 21
 • Čtení pracovních listů
 • Skládání slov a vět

Psaní

 • Písmeno m, M
 • Písanka str.11 až 14
 • Diktát, přepis a opis písmen a slabik

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 5
 • Číselná řada do 5
 • PS str. 23 až 25
 • Psaní sloupečků
 • Matematický diktát na sčítání a odčítání do 5

Prvouka

 • U nás doma – opakování
 • PS str. 26, 27

Pracovní vyučování

 • Základy ošetřování pokojových květin

Výtvarná výchova

 • Využití vlastností barev

Hudební výchova

 • Notová osnova

Tělesná výchova

 • Cvičení na stanovištích
 • Cvičení se švihadly

Doplňující informace pro rodiče

27. 11. 2015 Rozsvícení vánočního stromu, v 15. 30 hod. vystoupení dětí z naší školy.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Jazyk český        Matematika                   Literární  výchova                    
Nauč se číst Procvičujeme počítání do 5 Mikulášské říkanky
Skládání slov Vylov si rybičku  
Nové písmeno j Počítáme do 5  
     

 

 

Back To Top