Týdenní plán od 23. 11. do 27. 11. 2015

Český jazyk

 • Procvičování probraného učiva
 • Dvojhláska au, ou
 • Diktát slov a vět

Čtení

 • Výtvarný dopravod k přečtenému textu
 • Recitace
 • Prazentace přečtených knih
 • Dramatizace pohádky
 • Čtenářská dílna

Psaní

 • Opis, přepis písmen, slov a vět

Matematika

 • Odčítání celých desítek do 100
 • Procvičování +, – do 20 s přechodem 10
 • Slovní úlohy
 • Matematické hry

Prvouka

 • Popis domova a jeho okolí

Pracovní vyučování

 • Adventní kalendář

Výtvarná výchova

 • Mikulášská tématika

Hudební výchova

 • Základy hudební nauky
 • Rytmizace
 • Píseň Mravenci (CD 2)

Tělesná výchova

 • Plavecký kurz

Doplňující informace pro rodiče

 1. Zkontrolujte dětem psací a kreslící potřeby, obaly na knihách a sešitech.
 2. Kontrolujte, zda děti mají v aktovce všechny učebnice na daný den – rozmáhá se nám zapomínání.
 3. Ve středu jedeme na plavání – sraz u šaten v 7.15.
 4. V pátek od 15.30 bude na náměstí progam s rozsvěcením vánočního stromu a překvapením pro děti.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka  Různé
Doplň u, ú, ů Nakupujeme  Domov  Mravenci
Doplňuj y, ý Rozlož čísla  Hodiny  Mravenci 07
Dvojhlásky Odčítání desítek  Části dne  
Rébusy Příklady    
Slova nadřazená… Test    
       
Back To Top