Týdenní plán od 30. 11. do 4. 12. 2015

 

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov po B, L, F
 • Podstatná jména – rod, životnost , číslo
 • Čtení – téma Mikuláš a čerti
 • Psaní podle písanky

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • Unit 4 At the shop

Matematika

 • Procvičování písemných příkladů
 • Přirozená čísla do 1 000
 • Geo – rovinné útvar
 • Nácvik rýsování kružnic kružítkem

Prvouka

 • Povolání, co nás baví – čím chci být

Pracovní činnosti

 • Čerti

Výtvarná výchova

 • Malování podle šablony

Hudební výchova

 • Písnička Tu máš Vávro
 • Říkanka k Mikuláši

Tělesná výchova

 • Plavání – náhrada 4. 12. pátek – odjezd v 10. 30 hod.

Doplňující informace pro rodiče

Geo – kovová kružítka na pondělí 30. 11.

V pátek 4. 12. plavání – návrat kolem 13 hodin

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Úkoly k procvičování učiva

Matematika   Jazyk český  Prvouka  Angličtina
Písemné počítání Rod podstat. jmen  Značky na mapě  Jídlo
Čísla do 1 000 Podstatná jména   Pexeso
Back To Top