Týdenní plán od 23. 11. do 27. 11. 2015

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po L, F
 • Procvičování slov po B
 • Zápis do čtenářského listu
 • Psaní podle písanky

Anglický jazyk

 • Toys.

Matematika

 • Zaokrouhlování na desítky
 • Příklady se závorkami
 • Písemné sčítání a odčítání do sta
 • Geo – rýsování úseček, rovinné obrazce

Prvouka

 • Naše vlast

Pracovní činnosti

 • Výroba zápichů do květináče

Výtvarná výchova

 • Linie

Hudební výchova

 • Poslech hudby – J.S.Bach – Menuet

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik – 25. 11. 

Doplňující informace pro rodiče

Do geometrie potřebujeme kovová kružítka. 

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Úkoly k procvičování učiva

 

Matematika  Jazyk český  Prvouka  Angličtina
Písemné počítání  Vyjmen. slova po B Opakuj Hračky
Zaokrouhlování Vyjmen. slova po L Opakuj Spojovačka
      Vylušti
Back To Top