Týdenní plán od 23. 11. do 27. 11. 2020

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po L
 • Vyjmenovaná slova po B – procvičování
 • Sloh – dopis
 • Čtení – technika čtení, frázování
 • Psaní – str. 18 – opis, přepis, úhledné a čitelné písmo

Anglický jazyk

 • Colin in Computerland
 • Test unit 3

Matematika

 • Zaokrouhlování na desítky
 • Násobilka – upevňování
 • Písemné +, – s přechodem i bez přechodu 10
 • Příklady se závorkami
 • G – vzájemná poloha dvou přímek (různoběžky, rovnoběžky, kolmost)

Prvouka

 • Volný čas, povolání

Pracovní činnosti

 • Pomoc v domácnosti nebo na zahradě

Výtvarná výchova

 • Ilustrační kresba k učivu prvouky – povolání

Hudební výchova

 • Písně k VS po B, L
 • Noty a pomlky
 • Kačena divoká
 • Už ty pilky dořezaly – poslech

Tělesná výchova

 • Pobyt venku, procházky

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top