Týdenní plán od 30. 1. do 10. 2. 2023

Český jazyk

 • Přídavná jména 
 • Podstatná jména – kategorie
 • Četba vlastních knih
 • Recitace

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Slovní úlohy

Vlastivěda

 • Evropa – rozdělení
 • Státy

Přírodověda

 • Podnebné pásy –  polární pás

Informatika

 • Práce s textem
 • Orientace na klávesnici
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Vyšívání

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se – návštěva kina

Hudební výchova

 • Nevyučuje se – pololetní prázdniny

Tělesná výchova

 • Sportovní hry
 • Lyžařský kurz od 6. do 10. 2.

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 31. 1. žáci obdrží vysvědčení za 1. pololetí
 2. Ve čtvrtek 2. 2. jedeme do kina.
 3. V pátek 3. 2. jsou jednodenní pololetní prázdniny.
 4. Od pondělí 6. 2. začínáme lyžařský kurz.
 5. Sledujte zprávy na Edupage.

 

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top