Týdenní plán od 23. 1. do 27. 1. 2023

Český jazyk

 • Přídavná jména tvrdá a měkká
 • Podstatná jména – kategorie
 • Četba vlastních knih
 • Recitace

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Slovní úlohy
 • G – vlastnosti trojúhelníku

Vlastivěda

 • Evropa – poloha, podnebí
 • Rostliny a živočichové v Evropě

Přírodověda

 • Podnebné pásy –  mírný pás

Informatika

 • Práce s textem
 • Orientace na klávesnici
 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Vyšívání

Výtvarná výchova

 • Proporce lidského těla – kresba

Hudební výchova

 • Nácvik písně
 • Doprovod na ON

Tělesná výchova

 • Sportovní hry
 • Taneční krok

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.

 

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top